Wijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Internationaal

De OESO heeft een model voor een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing opgesteld met een artikelsgewijs commentaar. Het OESO-commentaar over de belastingheffing van ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties is in 2014 gewijzigd. De staatssecretaris van FinanciËn heeft aan

Lees verderWijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband

Vragen Belastingverdrag Duitsland

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Internationaal

De staatssecretaris van FinanciËn heeft gereageerd op een brief over de belastingheffing van inwoners van Nederland met een Duits socialezekerheidspensioen. Volgens de briefschrijver ondervindt deze groep negatieve inkomensgevolgen van het belastingverdrag met Duitsland uit 2012. Onder het oude

Lees verderVragen Belastingverdrag Duitsland

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU. Het wetsvoorstel moet een einde maken aan

Lees verderWetsvoorstel implementatie ATAD2

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal belastingwetten, waardoor het Verenigd Koninkrijk voor het

Lees verderConceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Internationaal

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten,

Lees verderReisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast