Wetsvoorstel implementatie ATAD2

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU. Het wetsvoorstel moet een einde maken aan

Lees verder Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal belastingwetten, waardoor het Verenigd Koninkrijk voor het

Lees verder Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Internationaal

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten,

Lees verder Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Zwarte lijst laagbelastende landen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Internationaal

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant. Naast de vijf landen van de zwarte lijst van de Europese Unie heeft Nederland landen opgenomen

Lees verder Zwarte lijst laagbelastende landen

Vernieuwing rulingpraktijk

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Internationaal

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende maatregelen. De Belastingdienst publiceert van elke afgegeven internationale ruling een geanonimiseerde samenvatting. De Belastingdienst publiceert

Lees verder Vernieuwing rulingpraktijk

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Internationaal

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen opgesteld. De vernieuwing van het verdragsbeleid past binnen de maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen

Lees verder Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

Internetconsultatie rulingpraktijk

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige waarin, voordat de aangifte is ingediend, zekerheid vooraf wordt gegeven over de fiscale gevolgen van bepaalde rechtshandelingen. De

Lees verder Internetconsultatie rulingpraktijk