Evaluatie laag tarief btw

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

In opdracht van het Ministerie van FinanciËn is het verlaagde btw-tarief geËvalueerd. Onderzocht is de mate waarin het verlaagde btw-tarief doeltreffend is en of het verlaagde btw-tarief doelmatig is. De onderzoekers concluderen dat het verlaagde btw-tarief leidt tot minder fiscale druk op minder

Lees verderEvaluatie laag tarief btw

Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is iedereen die een bedrijf zelfstandig uitoefent ondernemer. Een ondernemer is iemand die een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat daarvan. Economische activiteiten zijn leveringen van goederen of het verrichten van diensten onder bezwarende

Lees verderMaatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer

Strand is geen sportaccommodatie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn gaat voor deze toepassing van het verlaagde tarief uit van de omschrijving “het verlenen van het recht om gebruik te maken van een

Lees verderStrand is geen sportaccommodatie

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het nultarief voor de omzetbelasting. Daardoor zullen particuliere zonnepaneelhouders zich doorgaans niet meer aanmelden als ondernemer. Wanneer een leverancier of

Lees verderTeruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval de verkrijging plaatsvindt krachtens een met omzetbelasting belaste levering. Daarvan is sprake bij de levering van een

Lees verderWanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?