Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de belasting betrekking heeft, gebruikt voor belaste handelingen. De aftrek van belasting vindt plaats

Lees verderHerzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is onderwijs met een vrijetijdskarakter of dat dient om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van

Lees verderToepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn staat de lidstaten toe het lage tarief te hanteren voor het verlenen van het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties. De vraag in een procedure

Lees verderVerhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

De omzetbelasting, die aan een ondernemer in rekening wordt gebracht voor aan hem verrichte leveringen van goederen en verleende diensten, komt in aftrek op de door de ondernemer verschuldigde omzetbelasting. In het Besluit Uitsluiting Aftrek zijn situaties beschreven waarin de aftrek van

Lees verderUitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel

Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Omzetbelasting

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een nieuwe versie van het besluit over de btw-heffing en de toepassing van de KOR bij zonnepanelen gepubliceerd. De vorige versie van dit besluit dateert van december 2020. Het besluit bevat een goedkeuring voor particuliere zonnepaneelhouders die de

Lees verderBesluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen