Strand is geen sportaccommodatie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn gaat voor deze toepassing van het verlaagde tarief uit van de omschrijving “het verlenen van het recht om gebruik te maken van een

Lees verderStrand is geen sportaccommodatie

Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Met ingang van 1 januari 2023 geldt voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen het nultarief voor de omzetbelasting. Daardoor zullen particuliere zonnepaneelhouders zich doorgaans niet meer aanmelden als ondernemer. Wanneer een leverancier of

Lees verderTeruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval de verkrijging plaatsvindt krachtens een met omzetbelasting belaste levering. Daarvan is sprake bij de levering van een

Lees verderWanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die door andere ondernemers aan hem in het tijdvak van aangifte in rekening is gebracht, in aftrek brengen, voor zover hij de goederen en diensten, waarop de belasting betrekking heeft, gebruikt voor belaste handelingen. De aftrek van belasting vindt plaats

Lees verderHerzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting

Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Er geldt een vrijstelling van omzetbelasting voor het verzorgen van onderwijs door scholen en instellingen. Uitgezonderd van de vrijstelling is onderwijs met een vrijetijdskarakter of dat dient om vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer te verwerven. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van

Lees verderToepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges

Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Omzetbelasting

Het lage tarief van de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn staat de lidstaten toe het lage tarief te hanteren voor het verlenen van het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties. De vraag in een procedure

Lees verderVerhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie