Parkeren bij laadpaal

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan van een voertuig op voor het openbaar verkeer toegankelijke terreinen of weggedeelten, waarop dit niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden. Een

Lees verderParkeren bij laadpaal

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. De parkeerverordening van de gemeente Diemen

Lees verderNaheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een naheffingsaanslag mogen kosten in rekening worden gebracht. Ten aanzien van hetzelfde voertuig worden per aaneengesloten periode

Lees verderTwee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

De Gemeentewet bepaalt dat gemeenten parkeerbelasting kunnen heffen. Het college van burgemeester en wethouders kan in de gemeentelijke belastingverordening aangeven op welke plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting verschuldigd is. In een gemeentelijke belastingverordening is aangegeven dat

Lees verderGeen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd

Parkeerbelasting te laat betaald

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk is. Met deze uitvoeringshandelingen moet direct nadat

Lees verderParkeerbelasting te laat betaald

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden en lossen van zaken. Volgens Hof

Lees verderParkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Overige heffingen

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke belastingen. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling

Lees verderDiplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting