Parkeerbelasting te laat betaald

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overige heffingen

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk is. Met deze uitvoeringshandelingen moet direct nadat

Lees verderParkeerbelasting te laat betaald

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overige heffingen

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het onmiddellijk laden en lossen van zaken. Volgens Hof

Lees verderParkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overige heffingen

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke belastingen. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling

Lees verderDiplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Forensenbelasting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overige heffingen

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer een gemeubileerde woning is bestemd voor de verhuur, maar ook

Lees verderForensenbelasting

Plan invoeren vliegbelasting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Overige heffingen

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel voor een nationale vliegbelasting uitgewerkt, dat voor advies naar de Raad van

Lees verderPlan invoeren vliegbelasting

Vliegbelasting

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze verschuiving is het heffen van belasting op vliegverkeer. Met ingang van 2021 wil Nederland belasting gaan

Lees verderVliegbelasting