Afgezonderd particulier vermogen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de persoon, die dat vermogen heeft afgezonderd. Na het overlijden van deze persoon wordt het APV toegerekend aan zijn erfgenamen. Deze toerekening is

Lees verder Afgezonderd particulier vermogen

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een vennootschap die bij de schenker of de erflater tot een aanmerkelijk belang behoren. De regeling houdt in dat de waarde van het

Lees verder Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de schenking heeft ontvangen voor de berekening van de erfbelasting wordt verhoogd met het bedrag van

Lees verder Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De erflater wordt geacht een genot van een vruchtgebruik te

Lees verder Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010 (bedrag 2019) vrij van schenkbelasting ontvangen. Het

Lees verder Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt alleen voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, waarvan de houder een familielid is van de overledene. Deze

Lees verder Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Schenking kort voor overlijden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. De achtergrond van de wetsbepaling is te voorkomen dat met het doen van schenkingen in het zicht van het overlijden belastingvoordelen worden behaald. De te

Lees verder Schenking kort voor overlijden

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het vermogen van de schenker wordt verrijkt vanuit een oogpunt van vrijgevigheid. Vrijgevigheid houdt niet

Lees verder Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking