Geen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Tot en met 2022 gold een hoge eenmalige vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning van de verkrijger. Voorwaarde voor de vrijstelling was dat de verkrijger tussen de 18 en 40 jaar oud was. De vrijstelling gold per schenker. Dat betekent dat iemand meerdere

Lees verderGeen verhoogde schenkingsvrijstelling bij kruislings schenken

Tijdstip waardering nalatenschap

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is voor de vaststelling van de waarde van de erfrechtelijke verkrijging. Omstandigheden, die zich voordoen na het moment van overlijden, zoals waardemutaties, zijn niet van belang voor de bepaling van de

Lees verderTijdstip waardering nalatenschap

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Onder ondernemingsvermogen worden ook aanmerkelijkbelangaandelen in een vennootschap verstaan, mits de vennootschap een

Lees verderToepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te laten zijn, moet de verkrijger voldoen aan het

Lees verderBedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming

Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Nederland kan erfbelasting heffen over de nalatenschap van Nederlanders die zijn geËmigreerd. Aan die heffingsbevoegdheid komt een einde wanneer een Nederlander langer dan tien jaar niet meer in Nederland woont. De tienjaarstermijn is in de wet opgenomen om belastingvlucht te voorkomen. De

Lees verderKamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de evaluatie is dat de BOR doeltreffend, maar niet doelmatig is. De BOR heeft als doel te voorkomen dat belastingheffing een belemmering vormt voor

Lees verderKanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling