Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting: beiden meerderjarig te zijn; op hetzelfde woonadres te zijn ingeschreven; een in een notarieel

Lees verderVijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De staatssecretaris van FinanciËn heeft beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van Hof Den Bosch over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Deze regeling houdt in dat bij de verkrijging van ondernemingsvermogen door schenking of krachtens erfrecht onder

Lees verderVerhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet

Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Het kabinet heeft besloten de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde jubelton, per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231. De verlaging loopt vooruit op de afschaffing van de jubelton per 1 januari 2024. Na verlaging is het bedrag van de schenkingsvrijstelling eigen

Lees verderVerlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023

Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

Het doel van de erfbelasting is het belasten van alles wat als gevolg van het overlijden van iemand die in Nederland woont krachtens erfrecht wordt verkregen. Wat binnen 180 dagen voor het overlijden is geschonken door een erflater wordt geacht op grond van het erfrecht te zijn verkregen. Het

Lees verderWijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden

Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te laten zijn, moet de verkrijger voldoen aan het

Lees verderVerhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Successiewet

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor inkomens- en vermogensbestanddelen die in het buitenland opkomen of worden

Lees verderOnbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden