Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Successiewet

De Successiewet kent een voorwaardelijke vrijstellingsregeling voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt zowel voor de erfbelasting als voor de schenkbelasting. Om de vrijstelling van toepassing te laten zijn, moet de verkrijger voldoen aan het

Lees verderVerhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Successiewet

In de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is bepaald dat de termijn waarbinnen de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen verstrijkt vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Voor inkomens- en vermogensbestanddelen die in het buitenland opkomen of worden

Lees verderOnbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Successiewet

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep l van toepassing op verkrijgingen van afstammelingen in de rechte lijn. De Hoge Raad heeft het begrip afstammelingen in de rechte

Lees verderToepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Afgezonderd particulier vermogen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Successiewet

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de persoon, die dat vermogen heeft afgezonderd. Na het overlijden van deze persoon wordt het APV toegerekend aan zijn erfgenamen. Deze toerekening is

Lees verderAfgezonderd particulier vermogen

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Successiewet

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de schenking heeft ontvangen voor de berekening van de erfbelasting wordt verhoogd met het bedrag van

Lees verderVermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging