Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit ontwerpbesluit worden de voor 2020 geldende maxima verhoogd met 3,5%. De definitieve vaststelling volgt op een

Lees verder Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu gepubliceerd. De tegemoetkoming geldt voor de

Lees verder Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

Bedragen kindregelingen 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 221,49 6 t/m 11 jaar € 268,95 12 t/m 17 jaar

Lees verder Bedragen kindregelingen 2020

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het bedrag van €

Lees verder Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17. De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt

Lees verder Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Probleem uitvoering kindgebonden budget

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van rechtswege over deze aanvraag te worden beslist. Bij de

Lees verder Probleem uitvoering kindgebonden budget

Bedragen kindregelingen 2019

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Toeslagen

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 219,97 6 t/m 11 jaar € 267,10 12 t/m 17 jaar € 314,24 KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Lees verder Bedragen kindregelingen 2019