Klachtenregeling

AMS Accountants doet elke dag weer haar uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan er op enig moment iets mis gaan. Vervelend voor alle betrokkenen. Heb je een klacht of ben je ontevreden over onze dienstverlening, laat het ons weten. Hiermee kunnen wij herhaling voorkomen. Hieronder de procedure voor het indienen en de afhandeling van een klacht.

Hoe een klacht indienen 

Uiteraard kun je een klacht over onze dienstverlening in eerste instantie kenbaar maken aan je contactpersoon. Mocht je samen niet tot een oplossing komen verzoeken wij je om de klacht per e-mail te melden aan: c.kuik@ams-accountants.nl

Wij vragen, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden: 

  • naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres; 
  • een duidelijke omschrijving van de klacht; 
  • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht; 
  • de reden waarom de klacht is ingediend;
  • de ondernomen acties om te komen tot een oplossing;
  • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

 

Klachtafhandeling 

Na ontvangst van de klacht: 

  • reageren wij telefonisch of schriftelijk om de klacht af te handelen en
  • bevestigen wij schriftelijk de ontvangst van de klacht. 

Bij een reactie op de klacht geven wij aan op welke wijze wij de klacht willen afhandelen en wie uw contactpersoon hiervoor is. Als het oplossen niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.