Stand van zaken nieuw GLB

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Agro

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is. De minister heeft inmiddels met de provincies en

Lees verderStand van zaken nieuw GLB

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Agro

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Onlangs zijn de pachtprijzen gepubliceerd, welke op 1 juli 2022 van kracht worden. Los bouw- en grasland De nieuwe pachtnormen 2022 voor los bouw- en

Lees verderWijziging pachtnormen per 1 juli 2022

Equivalente maatregel akkerbouw

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Agro

Bedrijven met akkerbouw kunnen zich tot en met 1 juni bij RVO.nl aanmelden voor het toepassen van de equivalente maatregel ‘hogere opbrengsten’. Dit houdt in dat extra stikstofbemesting wordt toegestaan bij de teelt van suikerbieten, zaaiuien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst,

Lees verderEquivalente maatregel akkerbouw

Aanmelden stikstofdifferentiatie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Agro

Agrarische ondernemers, die de afgelopen drie jaar bovengemiddelde opbrengsten hadden met suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. De genoemde gewassen moeten zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf aan de verwerkende industrie

Lees verderAanmelden stikstofdifferentiatie

Openstelling fosfaatbank in 2022

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Agro

De minister van LNV streeft er naar om de fosfaatbank dit jaar open te stellen, zodat grondgebonden (jonge) landbouwers die een ontheffing ontvangen, daarvan per 1 januari 2023 gebruik kunnen maken. De minister wil de fosfaatbank niet extra toespitsen op de biologische landbouw of bedrijven die op

Lees verderOpenstelling fosfaatbank in 2022

Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Agro

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden betrekking op overschrijding van gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde Groei

Lees verderGehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk