Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Na een NVWA-controle legde RVO.nl mestboetes met een totaalbedrag van bijna € 44.000 op aan een melkveehouder. De boetes hadden betrekking op overschrijding van gebruiksnormen, het niet voldoen aan de eigen mestverwerkingsplicht en de mestverwerkingsplicht in het kader van de Verantwoorde Groei

Lees verderGehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

De regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) is ook voor het derde kwartaal van 2021 opengesteld. De aanleiding hiervoor is dat veel landbouwbedrijven tegen het voor de TVL geldende maximum aan subsidie van € 225.000 aanlopen. Dat maximum is gesteld in het Europese

Lees verderRegeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal

Vrijstelling loondoorbetalingsplicht bij onwerkbaar weer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Op 1 januari 2020 is een nieuwe ‘Regeling onwerkbaar weer’ in werking getreden. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in de regeling, kan een werkgever na het verstrijken

Lees verderVrijstelling loondoorbetalingsplicht bij onwerkbaar weer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen

Lees verderLandbouwnormen 2019 gepubliceerd