Vrijstelling loondoorbetalingsplicht bij onwerkbaar weer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Op 1 januari 2020 is een nieuwe ‘Regeling onwerkbaar weer’ in werking getreden. Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijv. vorst, sneeuw en overvloedige regenval) zich voordoet én is voldaan aan de overige voorwaarden zoals beschreven in de regeling, kan een werkgever na het verstrijken

Lees verder Vrijstelling loondoorbetalingsplicht bij onwerkbaar weer

Gebruik sleepvoetbemester op klei- en veengrond

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Op klei- en veengrond mag geen bemester meer gebruikt worden die de drijfmest tussen het gras uitrijdt (sleepvoetverbod). Dit is alleen nog toegestaan als met water verdunde mest wordt uitgereden.VoorwaardenVoor het uitrijden van verdunde mest gelden de volgende voorwaarden: · De verhouding

Lees verder Gebruik sleepvoetbemester op klei- en veengrond

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen

Lees verder Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op 11 oktober in de Staatscourant geplaatst. De Srv biedt varkenshouders die willen stoppen een marktconforme vergoeding voor het varkensrecht en een

Lees verder Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren. De minister van Landbouw heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van het

Lees verder Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren