Regelgeving scheuren grasland

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en gelden verschillende voorwaarden. Hieronder volgt een overzicht van de regelgeving die geldt voor het voorjaar. Zand- en lössgrond Op zand- en

Lees verderRegelgeving scheuren grasland

Aangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Naar aanleiding van recent onderzoek over de werking van emissiearme stalsystemen heeft de minister voor Natuur en Stikstof besloten om bij het berekenen van de stikstofdepositie in het kader van de aanpak piekbelasting en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) bij een tweetal

Lees verderAangepaste emissiefactoren bij aanpak piekbelasting en Lbv

Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

Vanaf 2023 telt de hoeveelheid fosfaat uit meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof (OS-rijke meststoffen) onder voorwaarden maar voor een deel mee in de bepaling of voldaan is aan de van toepassing zijnde fosfaatgebruiksnorm. Bij deze meststoffen wordt gekeken naar de verhouding tussen

Lees verderMaatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen

Stand van zaken nieuw GLB

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Agro

De minister van LNV schrijft in een kamerbrief dat de definitieve indiening van het aangepaste Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB), mogelijk pas in september haalbaar is. De minister heeft inmiddels met de provincies en

Lees verderStand van zaken nieuw GLB