Goodwill te snel afgeschreven

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van een investering in een bedrijfsmiddel, vormen

Lees verderGoodwill te snel afgeschreven

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke) toekomstige winst, dat op zakelijke gronden wordt afgestaan als verlies of als kosten in mindering te

Lees verderAandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de land- en tuinbouw. Uit het onderzoek blijkt dat het voor een gedeelte van de agrarische bedrijven effectief kan zijn om een reserve te kunnen vormen om

Lees verderOnderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

Milieulijst 2021 vastgesteld.

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen die bij investering in 2021 kwalificeren voor de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (Vamil) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Lees verderMilieulijst 2021 vastgesteld.

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht op KIA te hebben. Boven deze drempel bedraagt de KIA 28%

Lees verderBerekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte van de KIA is gerelateerd aan het investeringsbedrag.

Lees verderToedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband