Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

De minister van EZK heeft de kabinetsreactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de doorschuifregelingen (DSR) in de inkomstenbelasting naar de Tweede Kamer gestuurd. De BOR voorziet onder voorwaarden in een vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor het

Lees verderKabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen

Vorming herinvesteringsreserve

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Een ondernemer kan voor de bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinsten een herinvesteringsreserve vormen. Belastingheffing over de boekwinst wordt daardoor uitgesteld. De herinvesteringsreserve wordt als eerste afschrijving in mindering gebracht op de kostprijs van investeringen in andere

Lees verderVorming herinvesteringsreserve

Goodwill te snel afgeschreven

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de aanschaffingskosten bedraagt. Omstandigheden, die bekend zijn ten tijde van een investering in een bedrijfsmiddel, vormen

Lees verderGoodwill te snel afgeschreven

Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Een onderneming hoeft winst fiscaal pas te verantwoorden wanneer deze is gerealiseerd. Een verlies mag worden genomen wanneer dit voorzienbaar is. Het is niet toegestaan om een deel van (mogelijke) toekomstige winst, dat op zakelijke gronden wordt afgestaan als verlies of als kosten in mindering te

Lees verderAandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat

Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ondernemingswinst

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer is onderzoek gedaan naar de invoering van een fiscale klimaat- en calamiteitenreserve voor de land- en tuinbouw. Uit het onderzoek blijkt dat het voor een gedeelte van de agrarische bedrijven effectief kan zijn om een reserve te kunnen vormen om

Lees verderOnderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw