Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Invorderingsrente wordt in rekening gebracht als de betaaltermijn van een belastingaanslag is verstreken. Belastingrente is bedoeld als prikkel om tijdig aangifte te doen of tijdig te verzoeken om een voorlopige aanslag.In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van FinanciËn bevestigd dat

Lees verder Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020

Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Omdat een belastingaanslag niet werd betaald binnen de gestelde termijn, werd een aanmaning tot betaling aangemaakt. Daarbij werd een bedrag van € 7 aan aanmaningskosten in rekening gebracht. Vervolgens werd een dwangbevel betekend. Daarbij werd € 53 aan betekeningskosten in rekening

Lees verder Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had kunnen zijn, levert geen grond voor navordering op,

Lees verder Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet toegestaan

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om in te loggen voor het doen van aangifte. Ondernemers

Lees verder Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

Aanslag tijdig vastgesteld

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor het einde van deze termijn. In verband met verleend uitstel voor het doen van aangifte verliep op 31 januari

Lees verder Aanslag tijdig vastgesteld

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste deels in het gelijk worden gesteld. De rechtsbijstand moet verleend worden door een derde. Een werknemer, die

Lees verder Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking vangt aan op de dag na die van dagtekening van

Lees verder Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Te late inkeer

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of zal worden alsnog de juiste

Lees verder Te late inkeer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een verlies wordt ook bij beschikking vastgesteld. Wanneer een

Lees verder Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Navordering wegens kwade trouw

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een belastingplichtige is te kwader trouw wanneer hij de inspecteur opzettelijk de juiste gegevens of inlichtingen

Lees verder Navordering wegens kwade trouw