Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende vragen om vergoeding van immateriële schade. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2016 een normbedrag vastgesteld van € 500 per half jaar termijnoverschrijding. De Rechtbank Noord Holland heeft in

Lees verderFinancieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimten op. De belanghebbende tekent bezwaar aan tegen deze voorlopige aanslag. De heffingsambtenaar stelt de belanghebbende in het gelijk en kent een proceskostenvergoeding toe.

Lees verderBelang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om te kunnen navorderen moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit dat grond oplevert voor het vermoeden dat een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of te

Lees verderGeen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure in belastingzaken is overschreden, kan de belanghebbende een verzoek om toekenning van een vergoeding van immateriële schade indienen. Voor de behandeling van een zaak in hoger beroep geldt een termijn van twee jaar als

Lees verderConstatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang

Geen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld dat een belanghebbende aanspraak kan maken op vergoeding van verletkosten. Het besluit omvat niet onder welke voorwaarden aanspraak gemaakt kan worden op die vergoeding. In de Nota van toelichting bij het besluit staat dat verletkosten de kosten

Lees verderGeen vergoeding verletkosten als zitting niet persoonlijk is bijgewoond

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Op grond van de Wet WOZ dient de gemeentelijke heffingsambtenaar op verzoek een afschrift te verstrekken van de gegevens, die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde van een onroerende zaak. Deze wettelijke verplichting kan ook betrekking hebben op gegevens die niet zijn vermeld in het

Lees verderGemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure