Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Formeel recht

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de belanghebbende in de procedure recht op een vergoeding voor immateriËle schade. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een verzoek om toekenning van een vergoeding voor immateriËle schade afgewezen. Volgens het hof is

Lees verderCoronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

Bezwaarschrift in vreemde taal

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Formeel recht

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is. Wordt de vertaling in een dergelijk geval niet

Lees verderBezwaarschrift in vreemde taal

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Formeel recht

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch is tijdens de zitting een compromis tot stand gekomen. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de opgelegde vergrijpboeten in ieder geval verminderd dienen te worden tot

Lees verderRechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Formeel recht

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven en vervangen een eerdere versie uit een uitspraak van het hof uit 2018. Deze versie werd overigens alleen door Hof Den Bosch

Lees verderHof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Formeel recht

Als een belastingaanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is opgelegd, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Voor het opleggen van een navorderingsaanslag moet de inspecteur beschikken over een nieuw feit. Dat is een feit dat ten tijde van

Lees verderAanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten