Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie. Tot en met 31 januari 2023 kan iedereen bijdragen aan de inventarisatie van opmerkelijke belastingconstructies. Dat kan door het invullen van

Lees verderKabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft laten wachten. Daar staat tegenover dat belastingrente wordt vergoed als de Belastingdienst te lang heeft gedaan over het vaststellen van een aanslag met

Lees verderGeen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de behandeling langer duurt, heeft de belanghebbende recht op een vergoeding voor immateriËle schade. De redelijke termijn voor de behandeling in bezwaar en beroep bedraagt twee jaar. Voor de behandeling

Lees verderRedelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak

Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de positie die de belastingdienst inneemt in rechtszaken over vrijwillige verbetering van de aanslag. De rechtbank Den Haag heeft in een procedure over een navorderingsaanslag inkomstenbelasting toegestaan dat de onderlinge

Lees verderWijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de belanghebbende in de procedure recht op een vergoeding voor immateriËle schade. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een verzoek om toekenning van een vergoeding voor immateriËle schade afgewezen. Volgens het hof is

Lees verderCoronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn

Bezwaarschrift in vreemde taal

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in een vreemde taal is gesteld, moet zorgen voor een Nederlandse vertaling als dat voor een goede behandeling van het bezwaar of beroep noodzakelijk is. Wordt de vertaling in een dergelijk geval niet

Lees verderBezwaarschrift in vreemde taal

Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Formeel recht

In een procedure over opgelegde navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en naheffingsaanslagen omzetbelasting voor Hof Den Bosch is tijdens de zitting een compromis tot stand gekomen. Daarbij zijn partijen overeengekomen dat de opgelegde vergrijpboeten in ieder geval verminderd dienen te worden tot

Lees verderRechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete