Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om mensen door middel van kosteloos te volgen ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in kaart brengen van hun ontwikkelmogelijkheden en

Lees verder Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat

Lees verder Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden ter consultatie gepubliceerd. De subsidieregeling vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord. De regeling is bedoeld om

Lees verder Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

Op 1 juli 2020 is de Subsidieregeling elektrische personenauto’s in werking getreden. Op grond van deze regeling hebben particulieren recht op een subsidie van € 4.000 bij de aanschaf of lease van een nieuwe en elektrische personenauto. Voor de aanschaf of lease van een gebruikte personenauto

Lees verder Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s

Aanschafsubsidie elektrische auto

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor de subsidie bij de koop of lease van een elektrische auto. De subsidie bedraagt in 2020 en 2021 € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000

Lees verder Aanschafsubsidie elektrische auto

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere werknemers met een uitkering; werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; werknemers met een

Lees verder Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor een nieuwe en € 2.000 voor een gebruikte

Lees verder Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een bedrijfsschool, loopbaanadviezen voor personeel of het

Lees verder Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Subsidies

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een subsidie voor eigenaren-bewoners, verenigingen van eigenaren, wooncoöperaties en woonverenigingen, die minimaal twee grote isolerende

Lees verder Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor rijksmonumenten aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van een tweetal moties. Als gevolg daarvan is de minimumdrempel van € 1.000 vervallen, is de reikwijdte

Lees verder Aanpassing subsidie rijksmonumenten