Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Subsidies

De minister voor langdurige zorg heeft de subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld om werknemers, die in het begin van de coronapandemie langdurig ziek zijn geworden, te behouden voor de zorgsector. Werkgevers in de zorgsector kunnen deze subsidie

Lees verderSubsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers

Subsidieregeling STAP-budget

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Subsidies

Met ingang van 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget van kracht. De subsidieregeling vervangt de inmiddels vervallen aftrek voor scholing in de inkomstenbelasting. Op grond van deze regeling kan iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt jaarlijks subsidie aanvragen voor het

Lees verderSubsidieregeling STAP-budget

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Subsidies

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de stimulering verschuift van de zakelijke naar de particuliere markt. Voor de zakelijke markt geldt dat de verlaagde bijtelling niet extra wordt verhoogd. Wel wordt

Lees verderSubsidiebedragen nieuwe elektrische auto’s worden lager

Subsidie verduurzaming mkb

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Subsidies

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een verbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas per jaar. Voor deze groep bedrijven

Lees verderSubsidie verduurzaming mkb