Aansprakelijkheid bestuurder

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Invordering

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst.

Lees verder Aansprakelijkheid bestuurder

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Invordering

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst geen verzuimboete op mag leggen als een belastingplichtige de aanmaning niet heeft ontvangen,

Lees verder Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen