Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

In de Invorderingswet is bepaald dat de bestuurder van een rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk is voor onder meer de loon- en omzetbelasting, die de rechtspersoon verschuldigd is. De rechtspersoon dient schriftelijk aan de ontvanger te melden dat hij niet in staat is om de verschuldigde belasting

Lees verderHoge Raad stelt prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden

Wijziging Leidraad Invordering

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. De einddatum van de periode, waarin de ontvanger tijdelijk afziet van de eis van het dubbele uitkeringspercentage bij saneringsakkoorden, is verschoven van 1 oktober 2023 naar 1 april 2024.

Lees verderWijziging Leidraad Invordering

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen over de versoepeling van de betalingsregeling (corona)belastingschuld. De versoepeling houdt in dat ondernemers de mogelijkheid krijgen van een betaalpauze van drie maanden voordat zij moeten beginnen met

Lees verderVerruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling van de betalingsregeling voor (corona)belastingschulden. De Kamer heeft gevraagd om onder voorwaarden verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar mogelijk te maken. Verlenging is mogelijk

Lees verderVerlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

De Invorderingswet regelt de aansprakelijkheid van een bestuurder van een vennootschap voor belastingschulden van de vennootschap, die materieel zijn ontstaan voor of tijdens de periode waarin de betrokkene bestuurder is of was. De aansprakelijkheid voor deze belastingschulden eindigt niet als de

Lees verderAansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten

Wijziging Leidraad Invordering

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat de ontvanger voor de duur van ten minste vijf jaar

Lees verderWijziging Leidraad Invordering

Aansprakelijkheid bestuurder

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Invordering

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst.

Lees verderAansprakelijkheid bestuurder