Tijdelijke Coronawet aangenomen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande noodverordeningen en moet de coronamaatregelen een structurele juridische grondslag geven. De wet geldt in eerste aanleg voor drie maanden. De Eerste Kamer heeft een tweetal moties met betrekking tot de

Lees verder Tijdelijke Coronawet aangenomen

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte beleidsopties op te leveren voor het volgende kabinet. Er

Lees verder Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

Rechtspraak gesloten tot 6 april

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Alleen zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven gaan door. Publiek is niet meer welkom bij de rechtszaken die doorgang vinden.

Lees verder Rechtspraak gesloten tot 6 april

Noodpakket maatregelen coronacrisis

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofdelelementen: een noodpakket banen en economie; de instelling van een

Lees verder Noodpakket maatregelen coronacrisis

Maatregelen in verband met coronavirus

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting met aanvulling uit de WW om onnodig ontslag van werknemers te voorkomen. Om in de liquiditeitsbehoefte van bedrijven te voorzien, kunnen zij een beroep

Lees verder Maatregelen in verband met coronavirus

Onderzoek forfaits in belastingrecht

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rekenkamer heeft 48 forfaits in de Rijksbelastingwetten aangetroffen. Naar de aanwezigheid van forfaits in andere rijkswetten of bij de belastingen van provincies en gemeenten

Lees verder Onderzoek forfaits in belastingrecht

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het gemeenschapsrecht voor het grootste deel gelden en is

Lees verder Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Geen verbod op negatieve spaarrente

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor consumenten. Op dit moment rekenen Nederlandse banken geen negatieve rente aan gewone spaarders. Uit opmerkingen van de bestuursvoorzitters van de

Lees verder Geen verbod op negatieve spaarrente

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevolgen voor belastingen en toeslagen van meerouderschap en meeroudergezag in beeld te brengen.

Lees verder Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

Belastingdienst en AVG

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Algemeen

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon voldoen aan de door de AVG gestelde eisen met betrekking tot persoonsgegevens. In een brief aan de Tweede Kamer rapporteert de staatssecretaris van

Lees verder Belastingdienst en AVG