WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Onroerende zaken

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. De partij die zich daarop beroept moet aannemelijk maken waarom de koopsom niet de

Lees verderWOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of onroerende zaken waren. Wanneer de tanks roerend zouden zijn, maakte de waarde van de tanks geen deel

Lees verderWOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks