Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na het einde van zijn dienstverband in Nederland in dienst te treden van een concurrent van zijn werkgever. De vraag in een procedure was of de werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden door in

Lees verderConcurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever

Eenzijdig wijzigingsbeding

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan alleen bij een zo zwaarwegend belang dat het belang van de werknemer, dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor moet wijken. De belangenafweging

Lees verderEenzijdig wijzigingsbeding

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst was of dit verzoek een inmenging in de vrijheid van meningsuiting van de werknemer betrof. De werknemer was een docent, die een boek had geschreven over

Lees verderVerzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting

Verjaring loonvordering

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Omdat een werknemer gedwongen werd opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg, staakte de werkgever de loonbetaling. De werkgever was van mening dat de arbeidsovereenkomst tot een einde was gekomen. De werknemer heeft bij het UWV een aanvraag voor een ziektewetuitkering ingediend, die werd

Lees verderVerjaring loonvordering

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de

Lees verderOntbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts