Toestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Bij de beëindiging van de onderneming van een natuurlijke persoon vanwege diens pensionering wordt compensatie van de aan werknemers betaalde transitievergoeding verstrekt. De ondernemer moet in de tweede helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het verzoek om de

Lees verderToestemming ontslag te vroeg gevraagd voor compensatie transitievergoeding

Verkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingegaan. Deze wet is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om oudere werknemers aan te nemen. Om te voorkomen dat deze wet nadelig uitpakt voor jongere werknemers is overgangsrecht ingevoerd. Dit overgangsrecht is per

Lees verderVerkorting loondoorbetalingsplicht AOW-gerechtigde werknemers

Verrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een werkgever en een werknemer zijn een studiekostenregeling overeengekomen. Volgens deze regeling diende de werknemer een deel van de kosten van een door hem gevolgde opleiding aan de werkgever te vergoeden bij voortijdige uitdiensttreding. De overeenkomst vermeldde de kosten van de opleiding en de

Lees verderVerrekening opleidingskosten toegestaan bij niet verplichte scholing

Vereenvoudiging verlofstelsel

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De minister van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over vereenvoudiging van het bestaande verlofstelsel. Dat stelsel van regelingen is de laatste jaren flink uitgebreid. Door de Wet invoering extra geboorteverlof hebben partners sinds 1 januari 2019 recht op een week geboorteverlof.

Lees verderVereenvoudiging verlofstelsel

Minimumuurloon per 1 januari 2024

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Met ingang van 1 januari 2024 geldt in Nederland een wettelijk minimumuurloon. De bestaande minimumbedragen per maand, per week en per dag verdwijnen per die datum. Door de invoering van een wettelijk minimumuurloon verdwijnt het huidige onderscheid dat het gevolg is van het gebruikelijke aantal

Lees verderMinimumuurloon per 1 januari 2024

Werknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsovereenkomst van een concerncontroller van een woningcorporatie ontbonden. De grond voor ontbinding is zodanig verwijtbaar handelen van de controller dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kon worden verlangd. De

Lees verderWerknemer ontslagen wegens ernstig verwijtbaar handelen