Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd vanaf de zakelijke werkplek van de werkgever. De werkgever kan de e-mailberichten van een werknemer alleen controleren als voor de werknemer kenbaar is dat zijn

Lees verderControle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

Werknemer nam per direct ontslag

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de werknemer alleen eerder opzeggen wanneer sprake is van een dringende reden. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd liep tot en met 31 juli 2021.

Lees verderWerknemer nam per direct ontslag

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. De bepaling in het Burgerlijk Wetboek is bedoeld ter uitvoering van de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. De Hoge Raad legt

Lees verderLoon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht om een transitievergoeding te betalen aan een werknemer bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkgever moet meewerken aan de

Lees verderNiet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband

Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om een dringende reden, het ontslag op staande voet. De partij die van deze bevoegdheid gebruik maakt, dient de reden voor de opzegging onverwijld mede te delen aan de wederpartij. Wanneer de werkgever

Lees verderVoorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet