Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de

Lees verderOntbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

Onterechte loonsanctie

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen gedurende de wachttijd van 104 weken. Wanneer de werknemer aan het einde van de wachttijd nog steeds arbeidsongeschikt is, kan hij een uitkering aanvragen op grond van de Wet werk en inkomen naar

Lees verderOnterechte loonsanctie

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, kan een werkgever het gebruik van mobiele telefoons of andere voorwerpen op de

Lees verderVerbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Stage- of arbeidsovereenkomst?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Arbeidsrecht

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de werkgever betaalt loon en er is een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Bij de beoordeling van een

Lees verderStage- of arbeidsovereenkomst?