Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die woonde in de bedrijfswoning bij de veehouderij. De koopsom bedroeg € 637.500. Het pand is gekocht zodat de bedrijfswoning beschikbaar kwam voor de dochter van de dga. De dochter van de dga was ook

Lees verderVerbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft geoordeeld dat het systeem van heffing, zoals dat sinds 2017 gold, in strijd is met het EVRM, heeft de politiek getracht de zaak te redden met eerst het Besluit

Lees verderConclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft gewezen, heeft de politiek getracht de zaak te redden met eerst het Besluit rechtsherstel box 3 en vervolgens de Wet rechtsherstel box 3. Deze wet is op 28 december

Lees verderConclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde bedragen aan te leveren aan de Belastingdienst. Dat is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit IB. Inhoudingsplichtigen voor de loonheffing en collectieve beheersorganisaties zijn

Lees verderMelding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor banktegoeden en schulden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het in een kalenderjaar werkelijk behaalde rendement. Deze forfaitaire rendementspercentages kunnen pas na afloop

Lees verderForfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

De op een belastingplichtige drukkende premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De vraag in een procedure voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant is of de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarvan een bv de verzekeringnemer is,

Lees verderAftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Naar aanleiding van dit arrest is de vraag of een belastingplichtige aanspraak kan maken op een rentevergoeding over de belastingteruggaaf. De

Lees verderRentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?