Rekenmodel rechtsherstel box 3

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet langer van een fictieve verdeling van het

Lees verderRekenmodel rechtsherstel box 3

Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

Zowel in box 3 van de inkomstenbelasting als in de erf- en schenkbelasting wordt de waarde van verhuurde woningen met huurbescherming bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. De hoogte van de leegwaarderatio hangt af van de jaarlijkse huur in verhouding tot de

Lees verderLeegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast

Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als hoofdverblijf ter beschikking staat en waarvan de waardeverandering de belastingplichtige of zijn partner voor 50% of meer aangaat. De

Lees verderConclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Inkomstenbelasting

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het onderscheid maakt en het daarmee beoogde doel. Bij

Lees verderVerschil in behandeling van een- en tweeverdieners