Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Loonbelasting

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. Het wetsvoorstel verschuift de belastingheffing naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Op dat moment kan de belastingplichtige over

Lees verderWetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Loonbelasting

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werknemer betaalde vergoedingen voor immateriËle schade en verlies aan arbeidskracht in het algemeen niet als loon worden aangemerkt. In een recent arrest legt de Hoge Raad uit dat een vergoeding van immateriËle schade

Lees verderUitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon

Beleid omzetting S&O-verklaringen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Loonbelasting

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1 januari 2022 vereenvoudigd. Als gevolg daarvan zijn ook de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen gewijzigd per gelijke datum. Door de wijziging in

Lees verderBeleid omzetting S&O-verklaringen

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Loonbelasting

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking hoeft niet een eigen dienstbetrekking van de genieter te zijn. Voor de vraag of een uitkering loon vormt, moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen de

Lees verderEenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Wijziging uitruil overwerkbeloning

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Loonbelasting

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen worden geruild tegen vrije vergoedingen of verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten. Het

Lees verderWijziging uitruil overwerkbeloning