Beleid omzetting S&O-verklaringen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1 januari 2022 vereenvoudigd. Als gevolg daarvan zijn ook de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen gewijzigd per gelijke datum. Door de wijziging in

Lees verderBeleid omzetting S&O-verklaringen

Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking geniet. De dienstbetrekking hoeft niet een eigen dienstbetrekking van de genieter te zijn. Voor de vraag of een uitkering loon vormt, moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen de

Lees verderEenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon

Wijziging uitruil overwerkbeloning

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Een uitzendbureau, dat actief was in de vleessector, hanteerde de cao voor de vleessector voor het personeel. Op grond van deze cao geldt een cafetariaregeling, waarbinnen overwerkbeloningen kunnen worden geruild tegen vrije vergoedingen of verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten. Het

Lees verderWijziging uitruil overwerkbeloning

Drempelvrijstelling RVU

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Als uitvloeisel van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 in de Wet op de loonbelasting een drempelvrijstelling voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) opgenomen. De vrijstelling geldt voor uitkeringen tot een bedrag gelijk aan het

Lees verderDrempelvrijstelling RVU

Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een week eerder door de Eerste Kamer aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd om de invoering van het bedrag ineens uit te

Lees verderMotie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Pilot webmodule DBA gestart

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. Door het invullen van een vragenlijst wordt duidelijk of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige kan worden ingehuurd of dat deze in een dienstverband moeten worden uitgevoerd. In de pilotfase is

Lees verderPilot webmodule DBA gestart