Looncriteria 2021 kennismigranten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning in Nederland moeten kennis- en arbeidsmigranten voldoen aan een leeftijdsafhankelijk looncriterium. De looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Per 1 januari 2021 gelden de volgende

Lees verder Looncriteria 2021 kennismigranten

Goedkeurend besluit 30%-regeling

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een goedkeuring voor de uitvoering van de 30%-regeling gepubliceerd. De goedkeuring heeft betrekking op een ongewenst gevolg van de invoering van het aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020. Dit verlof kan in de

Lees verder Goedkeurend besluit 30%-regeling

Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de inhoudingsplicht voor de loonheffingen en de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast is het onderscheid tussen de arbeidsovereenkomst en andere arbeidsrelaties van belang voor de rechten en

Lees verder Zesde voortgangsbrief “Werken als zelfstandige”

WBSO in 2021

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de tarieven voor de WBSO voor 2021 bekend gemaakt. WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het kabinet heeft besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021. Dit budget wordt gebruikt voor de

Lees verder WBSO in 2021

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel omvat drie maatregelen. De eerste maatregel is de invoering van de mogelijkheid om een

Lees verder Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën hebben onderzocht welke alternatieven daarvoor zijn. Volgens de

Lees verder Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het doen van aangifte als de betaling. Het uitstel

Lees verder Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de andere

Lees verder Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling dat, indien aan een werknemer een auto ter

Lees verder Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

Gebruikelijk loon 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Loonbelasting

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de volgende bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest

Lees verder Gebruikelijk loon 2020