Derde steunpakket coronacrisis

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over het derde steun- en herstelpakket ter bestrijding van de coronacrisis zijn daarin enkele wijzigingen aangebracht. Het pakket maatregelen geldt met ingang van 1 oktober 2020. Het gaat om de volgende aanpassingen. Jongeren in de bijstand hebben

Lees verder Derde steunpakket coronacrisis

Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen in verband met de coronacrisis. Op grond van de Tozo komen zelfstandige ondernemers in aanmerking voor inkomensondersteuning en een lening. Als onderdeel van het derde

Lees verder Uitstel invoering vermogenstoets Tozo

Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

In een aantal gevallen is voor de aanvraag tot vaststelling van de loonkostensubsidie van de NOW-regeling een verklaring van een deskundige derde nodig. Dat geldt voor een werkgever die een voorschot heeft ontvangen van € 20.000 of meer of die een subsidie aanvraagt van € 25.000 of meer.

Lees verder Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW

Aanpassing NOW-1 en NOW-2

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerste en tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-1 en NOW-2) gewijzigd. Er is een herstelmogelijkheid opgenomen voor bedrijven die onderdeel zijn van een groep. In plaats van op het moment van de

Lees verder Aanpassing NOW-1 en NOW-2

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie betalen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30%

Lees verder Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

De coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op de economie en per 1 oktober 2020 lopen de huidige steunmaatregelen ten einde. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021

Lees verder Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen

Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). De TVL heeft dezelfde doelgroep als de TOGS. Voorwaarde voor de TVL is een omzetverlies van 30% of meer en een bedrag aan vaste lasten van ten minste € 4.000. Het

Lees verder Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan

Regeling TOFA twee weken langer open

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan, is verlengd met twee weken tot en met 26 juli. De tegemoetkoming bedraagt €

Lees verder Regeling TOFA twee weken langer open

Uw NOW-aanvraag afronden 

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) geeft door corona getroffen bedrijven een tegemoetkoming in de loonkosten. Voor de eerste tranche (NOW-1) is de regeling als volgt: indien de omzet minimaal 20% gedaald is in de coronaperiode ten opzichte van het

Lees verder Uw NOW-aanvraag afronden 

NOW-2 kan worden aangevraagd

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Corona update

Het kabinet heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) met vier maanden verlengd. Deze tweede tranche, de NOW-2, wijkt op een aantal punten af van de eerste tranche. De NOW is een loonkostensubsidie voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% als

Lees verder NOW-2 kan worden aangevraagd