Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van het UBO-register. Het UBO-register is het gevolg van de implementatie van de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving. Een UBO is de ultimate beneficial owner of de

Lees verderHof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking getreden. Door dit besluit is de maximale kredietvergoeding voor consumptief krediet tijdelijk verlaagd. Dat is geregeld door een verlaging van de toegestane opslag op de wettelijke

Lees verderVerlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

Wet homologatie onderhands akkoord

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een dreigend faillissement van een onderneming met levensvatbare activiteiten wordt voorkomen door het sluiten van een akkoord. De wet kent daarvoor twee procedures: een besloten akkoordprocedure

Lees verderWet homologatie onderhands akkoord

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de wet grotendeels op 8 juli in werking

Lees verderImplementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Verkorting maximale betaaltermijn

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een wetsvoorstel aan het voorbereiden is om de maximale betaaltermijn voor betalingen van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen terug te brengen van 60 naar 30 dagen. Een aantal grote

Lees verderVerkorting maximale betaaltermijn

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat de inwerkingtreding per de beoogde datum 1 januari 2021

Lees verderUitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021