Wet homologatie onderhands akkoord

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De Wet homologatie onderhands akkoord treedt op 1 januari 2021 in werking. De wet maakt mogelijk dat een dreigend faillissement van een onderneming met levensvatbare activiteiten wordt voorkomen door het sluiten van een akkoord. De wet kent daarvoor twee procedures: een besloten akkoordprocedure

Lees verder Wet homologatie onderhands akkoord

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten aangenomen. Op 7 juli is de wet in het staatsblad geplaatst. Bij Koninklijk Besluit is vastgesteld dat de wet grotendeels op 8 juli in werking

Lees verder Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen

Verkorting maximale betaaltermijn

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een wetsvoorstel aan het voorbereiden is om de maximale betaaltermijn voor betalingen van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen terug te brengen van 60 naar 30 dagen. Een aantal grote

Lees verder Verkorting maximale betaaltermijn

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat de inwerkingtreding per de beoogde datum 1 januari 2021

Lees verder Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet verevening van pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De Kamer wil, alvorens verder te gaan met de behandeling, van de minister van Sociale Zaken en

Lees verder Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker gemaakt om een lening te krijgen. De overheid stelt zich onder deze regeling borg voor de lening die

Lees verder Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Beperking duur alimentatie

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van vijf jaar. Op deze duur zijn twee uitzonderingen. De eerste uitzondering betreft langdurige huwelijken. De tweede

Lees verder Beperking duur alimentatie

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Pensioenuitvoerders zullen de pensioenen automatisch verdelen zodra

Lees verder Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Civiel recht

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben dat de gehanteerde betaaltermijn langer wordt. Volgens Graydon bedraagt de gemiddelde betaaltermijn van grote naar kleine

Lees verder Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht