Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale kwalificatie van rechtsvormen ingediend. Aanvankelijk had het kabinet het voornemen om de open commanditaire vennootschap (cv) af te schaffen per 1 januari 2024. Hierdoor zou in bepaalde situaties de

Lees verderNota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen met fiscale gevolgen. De Kamer heeft de volgende wensen geuit: De taakstelling voor belastingconstructies en fiscale regelingen moet worden gerealiseerd, waarmee de inkomstenbelasting voor 2024 niet

Lees verderTweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De toepassing van het verlaagde tarief hangt samen met de destijds geldende landbouwregeling. De landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voorgesteld wordt om het verlaagde tarief op deze

Lees verderAlgemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

Bedrijfsopvolgingsregelingen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële bedrijfsoverdrachten de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de doorschuifregeling voor een aanmerkelijk belang in de

Lees verderBedrijfsopvolgingsregelingen

Fiscale beleggingsinstelling

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van een fbi wordt belast tegen een tarief van 0% voor zover deze wordt uitgekeerd aan de beleggers. De regeling voor de fbi wordt aangepast door invoering van de zogenoemde

Lees verderFiscale beleggingsinstelling

Aanpassingen kindgebonden budget

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar omhoog. Het extra kindgebonden budget voor kinderen van

Lees verderAanpassingen kindgebonden budget