Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2021 aangenomen, inclusief de novelle betreffende de BIK. De wetsvoorstellen Overige fiscale maatregelen 2021 en Eenmalige huurverlaging waren al eerder door de Eerste Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin

Lees verder Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat specifiek betrekking heeft op de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Volgens dit onderdeel is het mogelijk dat één inhoudingsplichtige die deel

Lees verder De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het pakket Belastingplan 2021 heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait voor 2021 bekendgemaakt. De jaarlijkse indexering leidt tot een verlaging van het eigenwoningforfait

Lees verder Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2021 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling is aangenomen. Bij de stemming over het Belastingplan zijn enkele amendementen aangenomen. De BIK wordt voor het

Lees verder Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota wordt een overzicht gegeven van de spaar- en beleggingsrendementen voor 2020 en 2021, het belastingtarief, het heffingvrije vermogen

Lees verder Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3

Nota naar aanleiding van het verslag BIK

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Via een nota van wijziging is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) aan het Belastingplan 2021 toegevoegd. In een aanvullende nota naar aanleiding van het verslag beantwoordt de staatssecretaris van FinanciËn vragen over de voorgestelde regeling. Het doel van de BIK is het zoveel mogelijk op

Lees verder Nota naar aanleiding van het verslag BIK

Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de eerste nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2021 ingediend. De nota bevat een beperking van de verliesverrekening in de Wet op de vennootschapsbelasting. Deze wijziging vloeit voort uit aanbevelingen van de Adviescommissie belastingheffing

Lees verder Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Via de tweede nota van wijziging wordt de eerder aangekondigde Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) opgenomen in het Belastingplan 2021. De contouren van deze regeling heeft de staatssecretaris eerder in een brief aan de Tweede Kamer geschetst. De verwachting is dat de BIK na 31 december 2022

Lees verder Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst. De BIK wordt door middel van een nota van wijziging toegevoegd aan het Belastingplan 2021. Het doel van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van

Lees verder Baangerelateerde investeringskorting

Belastingplan 2021: een overzicht

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten treden of vanwege de uitvoerbaarheid voor die datum in het Staatsblad moeten zijn opgenomen. Andere

Lees verder Belastingplan 2021: een overzicht