Baangerelateerde investeringskorting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn de contouren van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) geschetst. De BIK wordt door middel van een nota van wijziging toegevoegd aan het Belastingplan 2021. Het doel van de BIK is het stimuleren en naar voren halen van

Lees verder Baangerelateerde investeringskorting

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Niet alleen winsten zijn onbelast, verliezen zijn niet aftrekbaar. De liquidatieverliesregeling vormt

Lees verder Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de overdrachtsbelasting voor deze groep afschaffen. Dat krijgt vorm door de invoering van een eenmalige vrijstelling voor de verkrijging van een woning door een meerderjarige die jonger is dan 35 jaar. Het kabinet

Lees verder Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting

Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel aangekondigd. Dat traject zal een langere periode beslaan. Daarop vooruitlopend wordt nu een aantal maatregelen voor de korte termijn genomen. De maatregelen moeten de Belastingdienst/Toeslagen in staat

Lees verder Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen

Belastingplan 2021: een overzicht

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten treden of vanwege de uitvoerbaarheid voor die datum in het Staatsblad moeten zijn opgenomen. Andere

Lees verder Belastingplan 2021: een overzicht

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. Dit jaar wordt voorgesteld om de zelfstandigenaftrek aanvullend met € 110 per jaar te

Lees verder Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met € 73. De verhoging van de arbeidskorting uit 2022 wordt naar voren gehaald en in 2021

Lees verder Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke heffingvrije vermogen verhoogd van € 61.692 naar € 100.000. De veronderstelde verdeling van het

Lees verder Belastingplan 2021: aanpassing box 3

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de minister van VWS. De bonus, inclusief compensatie voor de verschuldigde eindheffing, voor niet-werknemers wordt

Lees verder Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:Belastingplan

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 een dergelijke reserve te vormen wordt nu wettelijk geregeld. Voorkomen van vrijstelling door

Lees verder Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting